Čo je životospráva

Čo je životospráva – úvod

Povedzme si najprv niečo o tom, čo je životospráva. Je to celý súbor nastavení, ktoré sú v súlade so zdravým životným štýlom.

Čo je zdravý životný štýl.

Zdravý životný štýl je spôsob života, ktorý nepoškodzuje telo a ani myseľ človeka. Nie každý má poznanie o tom, čo je zdravý životný štýl. Nemusí ísť o nezodpovednú osobu. Takýto človek, ktorý žije nezdravšie zväčša svoju pozornosť doteraz zameriaval na niečo iné, a vôbec mu nedochádzalo, že to, čo robí, nie je v súlade s tým, čo mu prospieva.

Možno takýto človek ani nemal možnosť stretnúť ľudí, ktorí vedia o správnej životospráve viac. A naraz prichádzajú nečakané prejavy v oblasti tela. Môže ísť o rôzne bolesti, zranenia, alebo iné neduhy. Výsledkom je, že chtiac-nechtiac je taký človek nútený navštíviť lekára. Lekár ho vyšetrí a na základe výsledkov vyšetrení pri opakovanom stretnutí, predpíše vhodné lieky. Lekár však väčšinou predpokladá, že “pacient” vie, ako sa má stravovať, ako sa starať o svoj pohyb, spánok, primerané množstvo práce.

Že vie, ako relaxovať a byť v pohode.

Čo je životospráva

Zmena štýlu na zdravý

Zmeniť doterajší štýl na zdravý? Ono to “pacientovi” vôbec nemusí byť jasné. Väčšinou takýto človek príde domov, a začne užívať predpísané lieky. To ostatné však robí po starom a pri nasledujúcej kontrole u lekára je výsledok nie taký, ako lekár očakáva. Povedzme pre nedostatok času lekár nehovorí podrobnejšie s pacientom, ale niektoré z prvých liekov vysadí a predpíše namiesto nich iné. A takto to môže ísť donekonečna. Zdá sa vám to povedomé? Ak ste v podobnom kruhu, môžete začať tu. Rozhodla som sa, že sa tejto téme budem pravidelnejšie venovať.

Ako sa s týmto celým vysporiadať, čo a ako zmeniť si môžeme viac ozrejmiť v tomto okienku ŽIVOTOSPRÁVA. Stačí sledovať, čítať a možno sa aj niekedy opýtať na to, čo neviete.

Darina Strešňáková
autorka knihy Od nemohúcnosti k pohybu
(viac o mne sa dozviete aj v rozhovore ODznova)